Materialer

Jeg arbeider i tre. Norsk skog gir en fantastisk mengde vakre råstoffer. Her kan jeg jo nevne noen favoritter.

bjørk

 

Bjørk (betula pendula/betula pubescens). Vårt eldste treslag, innvandret rett etter forrige istid. Bjørka er middels tung, og har svært gode styrkeegenskaper. Den har en lys, silkeaktig ved, som også kan ha et flammet utseende. 2/3 av alt løvtrevirke som tas ut i Norge er bjørk, den er rimelig, og anvendelig til alt fra kjøkkenredskaper (den inneholder ingen allergifremkallende stoffer, men det bakteriehemmende stoffet betulin) til møbler og innredninger. Særlig atrraktive varianter av bjørk er valbjørk eller masurbjørk, rirkuler, koter og surnet bjørk.

ask

 

Ask (fraxinus excelsior). I norrøn mytologi var asken Yggdrasil verdenstreet som forbandt himmelen og det underjordiske. Den er et tungt treslag med ekstremt gode styrkeegenskper. Ytvedens utseende er gulhvit, med kraftige, mørkere årringer, meget dekorativt! De gode tekniske og utseendemessige egenskapene gjør asken velegnet til bruk i båtdetaljer, redskaper, i trapper og gulv og i møbelproduksjon.

 

alm

 

Alm (ulmus glabra) er vanlig i norske skoger, men lite beskattet.  Den er et middels tungt treslag med meget gode styrkeegenskaper og et mørkt og eksklusivt utseende. Den vakre teksturen og fargen i virket gjør den egnet i treskjærer- og dreiearbeider, mens de gode tekniske egenskapene utnyttes i parkett og andre bygningsdetaljer. Fint møbelvirke! Kjerneveden i alm er særlig holdbar mot vann, noe som også har gjort den mye brukt i båtbygging.

 

eik

 

Eik (quercus robur/quercus petraea). Det finnes mer enn 200 arter av eik, men i Norge har vi bare sommereik og vintereik. De kan gi svært gamle trær, og er viktige for artsmangfoldet  i skogen. Eika er et tungt treslag med svært gode styrkeegenskaper og et vakkert og variert uttrykk i veden. Store margstråler gir en dekorativ, flammet tekstur. Kjerneveden har bedre varighet i kontakt med jord og vann enn noe annet norsk treslag, noe som har gjort den til det foretrukne materialet i båter. Velegnet i møbelproduksjon og som parkett og i andre bygningskonstuksjoner som krever hardhet og styrke.

lønn

 

Lønn (acer platanoides/acer pseudoplatanus) er det lyseste av edeltreslagene våre, gulhvit til hvit i fargen. Det er et middels tungt treslag med svært gode styrkeegenskaper og høy hardhet. Margstrålene i veden gir glinsende, svært vakre bånd, og hos noen trær (dessverre ikke norske!) finner vi den attraktive fugleøyeveden. Brukt i parkett,  trapper, i håndlister og i møbelproduksjon. Glattheten i polert virke, og det at det krymper svært lite,  gjør den svært velegnet i skuffer. Mye brukt i musikkinstrumenter på grunn av de gode resonansegenskapene.

or

 

Svartor og Gråor (alnus glutinosa/alnus incana). Or er utbredt over hele landet, og er nest etter bjørk det løvtreslaget med størst tømmervolum.  Veden er homogen og lett, med styrkeegenskaper som furu. Den har et gyllent preg og ofte en pen, bølgeformet struktur. Veden er luktfri og setter ikke smak, og er egnet til matredskaper. Den gir et rolig og vakkert uttrykk som egner seg i paneler, innredninger og møbler. Veden er også lett å gjennomfarge, og kan slik imitere mange andre tresorter. Dette gjorde svartor kjent som «Nordens mahogny» i gamle dager.